Đấu Phá Thương Khung - Phần 2

Nội dung

Tiếp tục câu chuyện hấp dẫn từ phần trước. Xiao Yan, có khả năng đặc biệt trong việc điều khiển lửa. Sau khi mất đi sức mạnh của mình, Xiao Yan phải tìm cách khôi phục và trở thành một trong những người mạnh nhất trong thế giới võ thuật. Cũng như một Luyện Dược Sư đỉnh cao, Tiêu Viêm được một vị tôn sư bí mật có thân phận cùng năng lực cực cao không ngừng chỉ dạy.