Phàm Nhân Tu Tiên

Nội dung

Phàm Nhân Tu Tiên, Fan Ren Xiu Xian Zhuan (2022)

Thiếu niên là người phàm, lại không rõ từ đâu cơ thể có được căn nguyên linh khí. Vì để người nhà được sống cuộc sống tốt hơn, bèn bước vào cuộc hành trình tu tiên