juns
Iphone, ipad lưu ý thực hiện theo cách sau để chuyển nền phụ đề thành màu đen đậm để dễ dàng hơn cho việc đọc phụ đề (link hướng dẫn)

Đấu Phá Thương Khung - OVA Vân Chi

Server 4K VIP
Server 1080P